Rapporter & uppföljning

Här hittar du aktuella dokument, rapporter och handlingsplaner för LindholmsGruppen.

rapporter uppfoljning hero

Kvalitet & Miljöpolicy

Ladda ner

Code of Conduct

Ladda ner

LindholmsGruppens Hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner

LindholmsGruppens Hållbarhetsrapport 2021

Ladda ner

LindholmsGruppens Hållbarhetsrapport 2022

Ladda ner

LindholmsGruppens Hållbarhetsrapport 2023

Ladda ner