”Hos oss stannar man länge. Så har det varit historiskt och så vill vi att det ska fortsätta. Därför gör vi allt för att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas tillsammans med LindholmsGruppen. ”

pia goransson 2
karriar puff

KARRIÄR

Vill du bli en del av LindholmsGruppen?

bagkrundsbild planta

HÅLLBAR ARBETSPLATS

Vad innebär en hållbar arbetsplats?

Våra medarbetare är en viktig del i LindholmsGruppens affärsmodell, där vår ambition om långsiktighet och ekonomisk trygghet förutsätter att våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Vi arbetar aktivt med både vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö, med ett särskilt fokus på lika utvecklingsmöjligheter för alla. Här är några exempel på hur vi arbetar för en hållbar arbetsplats.

Tre goda exempel på vårt arbete.

Vikten av en god arbetsmiljö.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetstagare och skyddsombud för att undvika att våra kollegor kommer till skada fysiskt eller psykiskt.

Vikten av att lyssna på alla.

Vi genomför årliga medarbetarsamtal och medarbetarunder- sökningar – så kallade MMI – vartannat år för att säkerställa att vi alltid utvecklas åt rätt håll.

Vikten av att ha lika möjligheter.

I vår policy för jämställdhet slår vi fast att kvinnors och mäns villkor, rättigheter och möjligheter ska vara lika inom hela koncernen och inte beroende av kön. Punkt.