MOT 2030

Vi har lite tid på oss. Så här ser planen ut.

Vår vision – att utveckla bostäder som bidrar till ett hållbart liv för nuvarande och kommande generationer – är lika självklar som ambitiös. Därför har vi satt stora mål för oss själva.

Redan från start var det självklart att inkludera hela koncernen i vårt hållbarhetsarbete. Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan inom samtliga bolag, som sträcker sig över hela värdekedjan, från råvara till färdig bostad, i vår resa mot klimatneutralitet 2030.

Vår resa till klimatneutralitet.

Vårt övergripande mål som koncern är klimatneutralitet senast år 2030. För att öka våra möjligheter har vi delat upp vårt mål i tre områden, som i sin tur är uppdelade i delmål och fokusområden. Allt för att ge oss själva de bästa förutsättningarna att nå våra högt satta mål. Vi har lite tid på oss. Så här ser planen ut.

kamomillen fram org 720
oskar lindholm 2

”I otrygga tider söker sig människor till trygga och långsiktiga företag, det är något vi lärt oss genom åren. Vår långsiktighet går hand i hand med vår vision om att utveckla bostäder som bidrar till ett hållbart liv för nuvarande och kommande generationer. En vision som nu är mer relevant än någonsin – för oss, för våra kunder och för vårt samhälle i stort.”

Oskar Lindholm, vd, LindholmsGruppen

Vägen till att nå våra mål 2030.

Våra mål utgår från de globala målen som antogs av FN:s medlemsländer 2015, kallad Agenda 2030. Det här är vårt bidrag till en hållbar utveckling och våra främsta åtgärder för att uppnå vår vision.

GLOBALA MÅL

globala mal 9
globala mal 12

LINDHOLMSGRUPPENS MÅL

2030 Vår tillverkning och våra inköp är klimatneutrala.


2025
Ny klimatberäkning scope 1-3
genomförs som guide för aktiviteter
och delmål för att nå målet 2030.

Klimatberäkning 2025 skall visa
mindre klimatpåverkan än föregående klimatberäkning.


FOKUS 2024
-Utbilda oss i klimatpåverkan,
synnerhet avseende inköpsprocessen, men även ur perspektiven
tillverkning och transporter.

– Ta fram omställningsplan för
minskning av klimatpåverkan
(utifrån de nya EU direktivet CSRD)

– Fortsätta arbetet med resurseffektiva transporter av stock från
skog till såg.

– Fortsätta med/komma i mål
med projektet med att optimera
virkeslängderna för att minska spill
i produktionen.

– Fortsätta att fasa ut användningen av fossila råvaror i våra
verksamheter.

– Utifrån energikartläggningen
minimera effekttoppar.

GLOBALA MÅL

globala mal 3
globala mal 8

LINDHOLMSGRUPPENS MÅL

2030 Vi har en arbetsplats präglad av jämlikhet och hållbar tillväxt.


2025
Information till personal ska vara
tillräckligt tydlig och transparent
för att alla anställda ska känna sig
delaktiga.FOKUS 2024
-Företagsinformation kring
koncernens hållbarhetsarbete
genomförs 2 gånger per år.

-Vid månatliga avdelningsmöten ges samma övergripande informaton om koncernens hållbarhetsarbete från företagsledningen.

– Ta fram plan för att attrahera fler
kvinnliga sökande.

– Öka medvetenheten om koncernens och bolagens hållbarhetsarbete bland kunder, medarbetare och leverantörer.

– Minska korttidsfrånvaron genom
tydligare rehabarbete.

GLOBALA MÅL

globala mal 11

LINDHOLMSGRUPPENS MÅL

2030 Våra bostäder ger förutsättningar för kunden att leva ett hållbart liv.


2025
50% av Eksjöhus bostadsrättsföreningar är Svanenmärkta.

FOKUS 2023
– Påbörja arbetet med att väga in utsläpp som en del av kriteriet för att välja och upphandla leverantörer.

– Påbörja arbetet med en fossilfri klimatskärm till våra bostäder.

– Uppmuntra ock kräva miljödeklarationer från våra leverantörer för att få en bild över leverantörernas
klimatpåverkan.

Viktiga
framsteg
under 2023

arrow right

98 PROCENT

Över 98 procent av våra
medarbetare, eller 278
stycken för att vara exakt,
deltog på sommarens
koncerngemensamma föreläsning kring Hållbarhet med Anna Carendi, hållbarhetsstrateg – en succé!

david norrman

Säg ”Hej” till David Norrman, vår nya chef för hållbar teknisk utveckling och tillika sammankallande i vårt viktigaste styrorgan för klimatneutralitet 2030 – hållbarhetsrådet.

583 MWh

svanen markt

Under året påbörjade vi samarbetet med golvtillverkaren Kährs. Med småländsk produktion och en ansvarstagande värdekedja, med 240 svanenmärkta golv är det ett samarbete vi är otroligt stolta över.

tallbacken exterior emma daniel

Eksjöhus AB hamnade åter i topp när småhuskunderna fick sätta betyg på sin hustillverkare i undersökningen Nöjd kund Index. Det innebär topp 2 för femte året i rad.

hajen orrhaga redigerad

18 lägenheter i offentlig upphandling!

Under året vann Eksjöhus Modulbygg en offentlig upphandling i Eksjö kommun tillsammans med Eksjöhus Bostad Entreprenad AB. Projektet innefattar 8 st 1-planslägenheter och 10 st 2-planslägenheter, samtliga med egen carport.

RAPPORTER & UPPFÖLJNING

Så arbetar vi för att nå våra mål.

LindholmsGruppens hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetsstrategi samt våra årliga handlingsplaner, som fastställs av vårt Hållbarhetsråd. I våra hållbarhetsrapporter kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål och delmål till 2030.

skog gron bg

SOCIAL HÅLLBARHET

För en långsiktig trygghet.

Vi är summan av våra samarbeten. Därför väljer vi våra samarbetspartners noga. För att nå en större social hållbarhet investerar vi tid, kraft och resurser i samarbeten som bidrar till en ökad långsiktighet och trygghet, både lokalt och nationellt. Vi stöttar organisationer och verksamheter som bidrar till det vi tror på: långsiktighet, trygghet och kunskap för alla.


Läs om vårt CSR-arbete

tr jonkoping logo 2lines neg
barnsupporter2023
hv71
svenskorientering rgb
svensk friidrott
group 29

KONTAKTA OSS

Har du funderingar kring vårt arbete för hållbar bostadsproduktion?

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.