Vi ansvarar för personuppgifter

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på eksjohus.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Denna policy beskriver hur vi på eksjohus.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig och hur använder ni den?

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna över dina personuppgifter till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

På denna webbplats samlar vi in följande personuppgifter

Kontaktformulär

Du hittar formulären på flera av våra sidor för att komma i kontakt med enskilt bolag i koncernen eller moderbolaget LindholmsGruppen.

Personuppgifter som vi samlar in:

Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer
Meddelande

Syfte: Syftet med formulären är att du ska komma i kontakt med rätt person i vår organisation. Formuläret skickas till en e-postadress inom LindholmsGruppen som bevakar inkommande meddelanden. Därifrån distribueras meddelandet till rätt person i organisationen utifrån frågeställningen du har.

Vi kräver ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för rutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Se mer info kring detta under rubriken ”Vad har jag för rättigheter?”.

HUR LÄNGE SPARAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet.

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter två år efter att de skickats in.

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator.

Du kan använda vår webbplats utan att några cookies aktiveras. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Det kan dock leda till att funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats blir sämre.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren. Läs nedan hur du ändrar dessa inställningar.

INTERNET EXPLORER
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.

EDGE
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)

FIREFOX
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten.

CHROME
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.

Friskrivningsansvar

LindholmsGruppen garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik och länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. LindholmsGruppen kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet på hemsidan. LindholmsGruppen förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Om LindholmsGruppen länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och LindholmsGruppen har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

Om du har ytterligare frågor om LindholmsGruppens lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss:

LindholmsGruppen AB (orgnr 556490-2376)
Box 255
575 23 Eksjö
0381-383 00
info@lindholmsgruppen.se